เกี่ยวกับเรา

รู้จักตัวตนและวิสัยทัศน์ของเรา และพบกับทีมงานของเรา

Port Cities award best Odoo partner in APAC

พันธมิตรที่ดีที่สุดของ Odoo ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"

Since 1997, Port Cities has established its position in the Asian market. Our efforts were recognized at Odoo Experience, where we were named the Best Odoo Partner in the Asia Pacific region for four consecutive years in 2019, 2020, 2021 & 2022.

Port Cities team

มีผู้เชี่ยวชาญ Odoo มากกว่า 170 ท่าน

With our team being distributed among 14 offices in 11 different countries & 4 continents, we form the biggest Odoo partner in Southeast Asia & one of the biggest Odoo partners in the Odoo network worldwide.

Port Cities Odoo 12 13 certification

ได้รับการรับรองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญใน Odoo เวอร์ชั่น 13, 14 และ 15

พวกเราที่ Port Cities ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เชี่ยวชาญของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของ Odoo ในทุกภูมิภาค และการได้รับการรับรองจาก Odoo อย่างสม่ำเสมอก็เป็นเครื่องรับประกันถึงบริการอันยอดเยี่ยมของเราที่มีให้กับลูกค้า

Map of Port Cities clients

ทำระบบ Odoo ให้ลูกค้ากว่า 25 ประเทศ

เรามีลูกค้าอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก และทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับใช้ลูกค้าทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใด ไม่ว่าจะเป็นการทำระบบจากระยะไกลสำหรับโครงการขนาดเล็ก หรือการทำระบบแบบที่มีการไปเก็บข้อมูลของลูกค้าถึงที่เป็นครั้งคราวสำหรับโครงการขนาดกลาง หรือจะเป็นการเข้าไปทำระบบในพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้าแบบเต็มเวลาสำหรับโครงการขนาดใหญ่

เรื่องราวของเรา

Port Cities vision mission

   จุดเริ่มต้น Port Cities

Port Cities ได้เข้ามาทำตลาดในเอเชียตั้งแต่ปี พ.ศ 2540 โดยมุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการทางธุรกิจ และช่วยให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ERP เราก็ได้มีโอกาศในการทำระบบไอทีให้กับลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น Odoo ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศเบลเยียม (เดิมทีมีชื่อว่า TinyERP หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็น OpenERP และสุดท้ายในปี 2557 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Odoo)

 

During the same year, we started our first Odoo implementations for our clients, as well as expanded. In 2014, we opened a local branch in Indonesia and after a huge success of this branch, we started operations in Malaysia (2017), Vietnam (2018), Singapore, Australia & Americas (2019), the UK & Japan (2020), France (2021) and Slovakia & Czechia (2022).

   วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

ระบบไอทีที่ตอบโจทย์ทุกการทำงานคือวิสัยทัศน์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือธุรกิจขนาดต่าง ๆ ในการทำระบบไอทีที่ตรงตามความต้องการของธุรกิจนั้น ซึ่งจำทำให้ธุรกิจเหล่านั้นมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ตัวธุรกิจเป็นหลัก เราเน้นการทำระบบ ERP ที่ชื่ีอว่า Odoo เพราะเราเชื่อว่าระบบนี้มีลักษณะที่ไม่เหมือนระบบอื่น มีความยืดหยุ่น รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ และเป็นระบบที่ทำงานได้อย่างชาญฉลาด  ด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้ เราจึงตั้งเป้าที่จะเป็นพันธมิตรรายใหญ่ที่สุดของ Odoo และยังรวมไปถึงการเป็นผู้ติดตั้งระบบ Odoo รายใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

 

สำนักงานของเรา

Port Cities - Map of offices Mexico, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Australia

 Port Cities อินโดนีเซีย

Port Cities Americas serve our clients in the United States and Latin America, with its main office in Mexico.

 Port Cities เวียตนาม

Port Cities’ first branch in Australia opened in 2019, then in New Caledonia. Today, we serve clients in the continent from offices in Melbourne, Sydney and Noumea.

 Port Cities Asia

Port Cities established a presence in Asia in the early days and has propelled us to become the largest Odoo partner in Asia. Today, we have offices in Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Singapore, and Vietnam.

 Port Cities UK & Europe

We opened an office in the UK in 2020 and have since served clients beyond the country to Europe. Port Cities offices can be found in France and Slovakia.

พบกับทีมผู้บริหารของ Port Cities

ทีมงานในเครือ Port Cities

Port Cities team Gaspard Dessy

แกสปาร์ด เดสซี่ (Gaspard Dessy)
ซีอีโอของเครือธุรกิจและสาขาประเทศญี่ปุ่น

แกสปาร์ด เดสซี่ เป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของ Port Cities และด้วยประสบการณ์ด้าน ERP กว่า 10 ปี ทำให้เขาสามารถนำเอาความรู้ด้าน Odoo ERP มาผสมผสานกับความรู้ในเรื่องธุรกิจจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผนวกกับวิสัยทัศน์อันแรงกล้า ทำให้เขากลายเป็นแกนหลักในการกำหนดแนวทางที่สำคัญ ๆ รวมถึงแผนงานในอนาคตให้กับ Port Cities ตลอดมา

Port Cities team Charles Pierrard

ชาลส์ ปิแอร์ (Charles Pierrar)
กรรมการบริหารบของเครือธุรกิจ

ชาลส์ ปิแอร์ มีประสบการณ์กว่า 5 ปี ในการทำระบบ Odoo ERP ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป และโอเชียเนีย   หน้าที่หลักของเขาคือการกำกับดูแลสำนักงาน, การดำเนินงาน, การขยายธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับสาขาของ Port Cities ที่มีอยู่ทั่วโลก

Port Cities team Munesh Nandwani

มูเนช นันด์วานี (Munesh Nandwani)
กรรมการบริหารงานวิศวกรรมของเครือธุรกิจ

มูเนชอุทิศช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาไปกับการช่วยบริษัทในอินโดนีเซียให้สามารถดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้เต็มที่ผ่านระะบบ Odoo ERP    บทบาทหลักของเขาที่ Port Cities คือการกำกับดูงานด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่วางไว้ และยังรวมไปถึงการกำกับดูแลงานด้านการฝึกสอนและการอบรมทีมเทคนิคของเราอีกด้วย

Port Cities team Denis Guillot

เดนนิส กิลล็อต (Denis Guillot)
CTO

เดนนิส กิลล็อต มีประสบการณ์ในการทำระบบ ERP ให้กับธุรกิจขนาดต่าง ๆ มามากกว่า 20 ปี โดยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาจะน้นไปที่ Odoo ERP เป็นหลัก   ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง CTO ให้กับ Port Cities และคอยกำกับดูแลในเรื่องของสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในบริการของเรา

ทีมเอเชียและโอเชียเนียของ Port Cities

Port Cities team Jia-Zhun Chen

เจีย ซุน เชน (Jia-Zhun Chen)
กรรมการบริหารของ Port Cities อินโดนีเซีย

Jia-Zhun Chen ดูแลการดำเนินงานของสาขาที่ใหญ่ที่สุด ของ Port Cities คือ Port Cities ประเทศอินโดนีเซีย Chen เข้าร่วมกับ Port Citiesเมื่อ 5 ปีที่แล้วในฐานะผู้จัดการโครงการ และสร้างเส้นทางของตัวเองในการนำไปสู่การจัดการที่ทำให้เข้าใจความซับซ้อนของความสำเร็จในการพัฒนา Odoo

Port Cities team Vojtech Krotky

บินห์ ทราน (Binh Tran)
กรรมการบริหารของ Port Cities เวียดนาม

บินห์ ทราน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการจาก UCD Michael Smurfit Graduate Business School เขามีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการบริหารโครงการและการให้คำปรึกษา เขายังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจในแง่ต่าง ๆ เช่น การขาย การจัดซื้อ การผลิต สินค้าคงคลัง และการบัญชี (รวมถึงรายงาน VAS)   บินห์ ทราน ได้เข้าร่วมกับ Port Cities ในปี พ.ศ. 2562 และปัจจุบันเขาคือผู้นำของทีม Port Cities ในเวียดนาม

Port Cities team Raphael Alla

ราฟาเอล อัลลา (Raphael Alla)
กรรมการบริหารของ Port Cities ออสเตรเลีย

ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ราฟาเอล ได้นำเอาโซลูชันไอทีต่าง ๆ (ERP, Web App และ Mobile App) มาใช้กับธุรกิจหลายแห่งในออสเตรเลียและนิวแคลิโดเนีย ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ราฟาเอล เข้าร่วมทีม Port Cities และได้กลายเป็นกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งของ Port Cities สาขาออสเตรเลีย

Port Cities team Stanislav Belooussov

สตานิสลาฟ เบลูซอฟ (Stanislav Belooussov)
Director of Port Cities Japan

สตานิสลาฟได้อุทิศเวลา 4 ปีที่ผ่านมาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ Odoo ระดับแนวหน้า   เขายังได้เข้าไปช่วยทำระบบ Odoo ให้กับธุรกิจหลายสิบแห่งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์   ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้ก่อตั้ง Port Cities สาขาสิงคโปร์

Port Cities team Baptiste Machat - director Singapore

แบปทิส มาแชต (Baptiste Machat)
กรรมการบริหารของ Port Cities สิงคโปร์

แบปทิส มีประสบการณ์ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มาอย่างโชกโชนจากการที่เขาเคยทำงานกับ Airbus Helicopter ในประเทศฝรั่งเศส โดยเขาเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการทำระบบเอสเอพี (SAP)  หลังจากนั้นเขาได้ย้ายไปที่ประเทศสิงคโปร์และได้เข้าไปช่วยบริษัทหลายแห่งทำระบบ ERP

Port Cities team Philip Van Remoortere

ฟิลิป แวน รีมัวร์เทเร่ (Philip Van Remoortere)
กรรมการบริหารของ Port Cities ฮ่องกง

ฟิลิป ได้ก่อตั้ง Port Cities ขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศฮ่องกง  เขามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการนำเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และกลุ่มอุตสากรรมต่างชาติในฮ่องกงหรือที่รู้จักกันในชื่อของกลุ่ม "Made in Asia"    ในปัจจุบัน ฟิลิป ยังคงดูแลสาขาฮ่องกงมาจนถึงทุกวันนี้

ทีม Port Cities ฝั่งอเมริกาและยุโรป

Port Cities team Will Johnson - director UK

วิลล์ จอห์นสัน (Will Johnson)
กรรมการบริหารของ Port Cities สหราชอาณาจักร

วิลล์ ได้เข้ามาช่วยขยายฐานธุรกิจของเราเข้าสู่ภูมิภาคยุโรปโดยเริ่มจากการเปิดตัวของสาขาของ Port Cities ในสหราชอาณาจักร  วิลล์ มีประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจการผลิต ห่วงโซ่อุปทานโลก (Golbal Supply Chain) และการจ้างงานภายนอก (Outsourcing)   โดยหลังจากที่เขาได้มีโอกาศร่วมงานกับพันธมิตรของ Odoo มาสองเจ้าก่อนหน้านี้ ทำให้ วิลล์ เกิดแรงบันดาลใจการทำระบบ ERP และ Odoo

Port Cities team Fernando Haro - branch manager Chihuahua

นิโคลัส กริลล์ (Nicolas Grill)  
กรรมการบริหารของ Port Cities ฝรั่งเศส

ด้วยประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาในเรื่องของการบริหารโครงการดิจิทัล (CRM และ ERP) และในฐานะของอดีตผู้ประกอบการ นิโคลัส รู้สึกชอบแนวคิดในเรื่องการทำระบบ Odoo ที่เน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าให้กับระบบและการนำระบบขึ้นใช้งานแบบรวดเร็ว ในปัจจุบัน นิโคลัส มองว่าธุรกิจ SME จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ด้วย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของ Port Cities 

Port Cities team Mylene Gable

ไมลีน เกเบิล (Mylene Gable)
กรรมการบริหารของ Port Cities อเมริกา

ไมลีน เป็นชาวฝรั่งเศสและได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการมาอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารและการขายจากการที่เคยทำงานในบริษัทสตาร์ตอัปหลายแห่งทั่วโลก  และสุดท้ายเธอได้เลือกที่จะพำนักอยู่ในละตินอเมริกาในปี ค.ศ. 2554 และเธอได้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ตอัปที่ชื่อว่า Mywy ขึ้นในเมกซิโก โดยบริษัทของเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงหรือวีอาร์ (VR)

Center of Excellence (outsourcing to partners)

Port Cities team Siti Mawaddah

ซิตี มาวัดดา (Siti Mawaddah)
Director of CoE Indonesia

ซิตี มาวัดดา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการทำระบบ Odoo และได้ผ่านงานทำระบบมาหลายสิบระบบในฐานะของวิศวกรซอฟต์แวร์และผู้จัดการโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 เธอได้เข้ามาช่วยแนะแนวและฝึกสอนทีมพัฒนาที่มีนักพัฒนา Odoo กว่า 60 ราย

Port Cities team Fernando Haro - branch manager Chihuahua

Ivan Barok
Director of CoE Europe

After 10 years in SAP consulting, mainly in financial accounting in German-speaking countries, Ivan has returned to Slovakia to lead the first European Center of Excellence. The CE is providing on-demand resources to official Odoo partners who require end-to-end Odoo expertise.

ผู้เชี่ยวชาญระบบ Odoo ของเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของการนำระบบ Odoo ไปใช้ในธุรกิจของท่าน 

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาพูดคุยถึงการนำระบบ Odoo ไปใช้ในธุรกิจของท่านและทำความรู้จักกับโซลูชั่น ERP ที่ดีที่สุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจของท่าน