ติดต่อ Port Cities

กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการติดต่อ ที่ปรึกษาของเราจะติดต่อกลับเพื่อหารือว่า Port Citiesสามารถช่วยธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างไร

คำปรึกษาและการสาธิต

ที่ปรึกษาของเราจะหารือและวิเคราะห์สิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของท่าน และแสดงให้เห็นว่า Odooทำงานอย่างไร

ใบเสนอราคา

aจากการรวบรวมข้อมูล ที่ปรึกษาของเราจะเตรียมใบเสนอราคาสำหรับการติดตั้งใช้งาน Odoo ของท่าน

Consulting Offices

Asia

Americas, Europe & Oceania

Center of Excellence (outsourcing to partners)

อีินโดนิเซีย

เม็กซิโก