Kompletný maloobchodný balík od spoločnosti Odoo mení spôsob, akým spoločnosť allnex uspokojuje svojich zákazníkov B2C prostredníctvom desiatich obchodov

Pozrite, ako Port Cities zladilo obchodné požiadavky spoločnosti allnex s flexibilným ERP riešením Odoo.
Port Cities x allnex

Názov organizácie: allnex
​Poloha: Austrália a Nový Zéland
Odbor: Výroba
Veľkosť spoločnosti: Veľká
Počet používateľov: 160
Doba realizácie: ~1 rok
Implementované systémy: Odoo výroba, kvalita, predaj, sklad, nákup, účtovníctvo, fakturácia a POS.

O allnex


allnex ​je popredným výrobcom náterových živíc pre priemysel. Prostredníctvom 33 výrobných závodov a 23 výskumných a technologicko-podporných centier je skupina allnex prítomná na štyroch kontinentoch a pomaha zákazníkom vo viac ako 100 krajinách.

​Ako globálna spoločnosť s obratom 2,1 miliardy eur dodáva výrobky pre klientov z oblasti kompozitných materiálov, stavebníctva a výroby. allnex je priekopníkom vo výrobe a distribúcii kompozitných živíc, tekutých lakov a gélových lakov, ako aj podlahových systémov na báze živice pre komerčné a priemyselné odvetvia.

allnex má tiež 10 predajní, ktoré ponúkajú ich produkty koncovým zákazníkom.

Port Cities x allnex

Zásluha za fotografiu: všetky zásluhy za fotografie patria spoločnosti allnex

Nahradenie MS Dynamics - SAP?


allnex sa pripravoval spustiť projekt s cieľom nahradiť starý ERP systém, Microsoft Dynamics AX za SAP. Počas definovania rozsahu sa zistilo, že budú potrebné významné zmeny v globálnej šablóne SAP, najmä kôli podpore predaja produktov pre B2C klientov. Projektový tím allnexu vyhodnotil, že pre tento účel by bolo vhodnejšie použiť iné ERP riešenie, ktoré by zlepšilo zákaznícku skúsenosť vďaka funkciám, ako napr. Point-of-Sale alebo Webshop.

Tím allnex analyzoval niekoľko riešení, z ktorých sa nakoniec rozhodol pre Odoo. Po účasti na Odoo Roadshow oslovili Port Cities hlavne vďaka ich prezentácii na podujatí, kde ukázali, že Port Cities má skúsenosti s realizáciou komplexných projektov.

Port Cities x allnex

Všetky fotografie patria spoločnosti allnex

Ciele projektu


 • Nahradenie MS Dynamics AX (2009) iným vhodným riešením bez toho, aby to vyžiadalo dodatočné zdroje na implementáciu.  

 • Optimalizácia nákladov potrebných na obsluhu B2C predajní.

 • Výrazné zlepšenie zákazníckej skúsenosti v maloobchode, najmä počas nákupu.

 • Definovanie jasnej deliacej línie medzi kompetenciami Odoo a SAP (Jedna dcérska firma allnex Composites & Construction bude stále spravované v už zavedenom SAP a allnex Retail v Odoo Enterprise).

 • Automatizovaný presun údajov medzi účtovníctvom z Odoo do SAP ku koncu účtovného obdobia.

 • Možnosť prepojiť softvérové platformy tretích strán


Riešenie Port Cities​


Pri anaýze potrieb allnexu sme zistili, že je tu problém uspokojiť zákazníkov, najmä v kamenných predajniach. Spracovanie POS transakcie v starom systéme trvalo niekoľko minút avšak doplniť proces o samostatný softwere, by nebolo riešenie, ktoré by zefektívnilo maloobchodné procesy spoločnosti allnexPri anaýze potrieb allnexu sme zistili, že je tu problém uspokojiť zákazníkov, najmä v kamenných predajniach. Spracovanie POS transakcie v starom systéme trvalo niekoľko minút avšak doplniť proces o samostatný softwere, by nebolo riešenie, ktoré by zefektívnilo maloobchodné procesy spoločnosti allnex.

To je miesto, kde nastúpil​ Odoo ERP Po prehliadke Odoo medzi viacerými inými možnosťami sa projektoví manažéri spoločnosti allnex, Judy Gulikers a Neil Rogers, zhodli na tom, že "v porovnaní s MS Dynamics AX a teraz SAP, spoločnosť allnex považuje Odoo za menej komplexné a flexibilnejšie riešenie, ktoré lepšie vyhovuje obchodným aktivitám Composite a Construction Products B2C.

Podľa projektových manažérov si za implementačného partnera Odoo vybrali Port Cities, pretože „Port Cities spravovali projekty podobnej veľkosti a zložitosti ako my. Po úvodných diskusiách sme cítili, že rozumejú našim potrebám a budú pre nás vhodné. a silným obchodným partnerom.“


Tím Port Cities implementoval:

 • Multicompany nastavenie, keďže allnex retail pôsobí v dvoch krajinách.

 • Aplikácie Odoo - Predaj a Nákup, ktoré umožňujú efektívnejšie predávať a jednoduchšie spravovať nákupné objednávky a dodávateľov.

 • Odoo Sklad na zabezpečenie efektívneho riadenia zásob v predajniach.

 • Odoo Výrova na definovanie plánov kontroly kvality a správu procesov schvaľovania výrobných dielov.

 • Účtovné a fakturačné aplikácie Odoo na sledovanie stavu účtov, výdavkov a vytváranie faktúr.

 • Odoo POS modul na urýchlenie platieb v obchodoch.

Hoci časový plán projektu ovplyvnila nevídaná pandémia, obe tímy (Port Cities a allnex) si vytvorili pevné vzťahy a spolupracovali na dosiahnutí spoločného cieľa.


Výsledky


Implementácia Odoo ERP spoločnosti allnex zahŕňala 8 modulov Odoo používaných v desiatich obchodných predajniach s odhadovaným počtom 160 používateľov. Výsledkom je, že retailová časť allnex využíva samostatný systém, ktorý pomáha redukovať manuálnu aktualizáciu informácií o produktoch a zákazníkoch medzi dvoma IT systémami, zlepšuje zákaznícku skúsenosť v predajniach a zvyšuje celkovú produktivitu tímu.

Integrovaný POS modul Odoo má komplexné užívateľské rozhranie a vstavané riešenie, ktoré výrazne znižuje čas platieb a zefektívňuje správu skladov a zásob.

Na záver má projektový tím allnex niekoľko odporúčaní pre firmy, ktoré plánujú implementáciu ERP:

 • Uistite sa, že vybraný ERP zodpovedá Vaším obchodným požiadavkám a nie je potrebné ho vyvíjať.  

 • Vyberte si silného partnera na podporu implementácie. 

 • Investujte čas a úsilie do návrhu procesov, optimalizácie a riadenia zmien vo vašej organizácii

Ak pôsobíte v​ maloobchode, výrobe, alebo distribúcii a zaujíma vás, ako vám môžu Odoo a Port Cities pomôcť automatizovať tok dát medzi systémami, zlepšiť zážitok zákazníkov pri mieste predaja alebo optimalizovať súčasné procesy, napíšte nám správu.

11 srpna, 2022
AUTOR
Kompletný maloobchodný balík od spoločnosti Odoo mení spôsob, akým spoločnosť allnex uspokojuje svojich zákazníkov B2C prostredníctvom desiatich obchodov
Oluwatosin Odebunmi
Copywriter/ Content Marketer
Oluwatosin Odebunmi is a talented content marketer with years of experience working with clients in various fields, including technology, marketing, and sales automation. While he has a computer science and engineering background, he is passionate about using words to help people make informed decisions. In his spare time, Oluwatosin enjoys exploring nature and reading.
Sdílet tento příspěvek

Want more free tips with Odoo?

Join our newsletter to stay updated!